DHCP

Meestal krijgen uw pc’s automatisch een IP adres toegewezen door de DHCP server van u router.  DHCP betekent Dynamic Host Configuration Protocol. De DHCP server kijkt welke IP adressn vrij zijn en kent het eerstvolgende IP adres dat vrij is toe aan een computer die verbinding met het thuisnetwerk wil maken.

In dit voorbeeld De DHCP range van de router loopt van 192.168.0.100 t/m 192.168.0.254. De IP adressen 192.168.0.2 t/m 192.168.0.99 zijn dus te gebruiken als vast IP. Dat ik je hellemaal zelf bepalen.

 

Domain Name System (DNS)

Internetverkeer is niet mogelijk zonder dat computers de weg kennen naar andere computers. Hoe kan anders e-mail van de ene naar de andere computer worden gestuurd? Ook het opzoeken van websites is niet mogelijk zonder een routebeschrijving voor jouw browser waar deze de website kan vinden.

Daarom maakt internet gebruik van een soort postcodesysteem. De postcodes zijn echter niet opgebouwd uit makkelijk te onthouden woorden of cijfers: er worden IP-adressen gebruikt, die er bijvoorbeeld zo: '91.184.8.50' of zo: '2a00:1450:4013:c01::5e' uitzien. Deze adressen corresponderen met een unieke plek op internet.

Webserver

 

Een webserver is een programma dat via een netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en documenten naar de client stuurt. Als totum pro parte wordt in het dagelijks spraakgebruik ook wel de hele computer die de betreffende software uitvoert als webserver aangeduid.

Het Engelse begrip server betekent zoveel als "dienstverlener". De dienst, het leveren van documenten, wordt doorgaans verleend aan webbrowsers. De verzoeken aan een webserver moeten niet noodzakelijkerwijs via een fysiek netwerk gesteld worden, een dergelijke communicatie kan ook binnen één en dezelfde computer plaatsvinden.

De documenten die door een webserver geleverd worden, kunnen uit verschillende bronnen komen: het kunnen bestanden op een opslagmedium zijn, maar het kan ook uitvoer van andere computerprogramma's zijn die bijvoorbeeld databases raadplegen om ter plekke een document voor de client samen te stellen. De webserver kan daarbij met andere computerprogramma's communiceren via bijvoorbeeld CGI.

Apache, IIS en nginx zijn de drie meest gebruikte webservers.

 

Mailserver

 

Een mailserver is een server die verantwoordelijk is voor het verwerken van e-mail. Een andere, meer technische benaming voor een mailserver is Mail Transfer Agent (MTA). De term MTA wordt niet alleen voor internetmail (RFC's 2821 en 2822) gebruikt maar ook voor andere mailprotocollen (bijvoorbeeld X.400).

Een mailserver voert over het algemeen twee verschillende taken uit: e-mail uitwisselen met clients en e-mail routeren naar andere mailservers. Voor deze twee taken worden over het algemeen verschillende protocollen gebruikt: POP3 en IMAP voor het eerste, SMTP voor de laatste. Het uitwisselen van e-mail met een client is de taak die uitgevoerd wordt door een Mail Submission Agent (MSA) en Mail Delivery Agent (MDA). De meeste mailservers vervullen zowel de rol van MTA als MSA en MDA. Er is wel speciale software voor de rol van MDA beschikbaar, een voorbeeld hiervan is procmail.

Een gebruiker die e-mail verstuurt of ontvangt heeft over het algemeen geen directe interactie met een mailserver, maar gebruikt hiervoor een Mail User Agent (MUA) ofwel e-mail-client. Het is wel mogelijk om een mailserver direct aan te spreken door een Telnet-sessie op poort 25 te openen en direct SMTP-commando's te geven.

Tegenwoordig heeft een mailserver naast het transporteren van e-mail vaak ook de taak om deze te controleren op virussen, en om ze indien nodig te markeren als spam (ongewenste e-mail).